Werkwijze

 

Kennismaking

Wil je bouwen, verbouwen, onderhoud uitvoeren, renoveren of verduurzamen, dan zoek je een goede en betrouwbare aannemer. Iemand met kennis van zaken. Een vakman die de situatie juist inschat, meedenkt en oplossingen aandraagt. Een ondernemer die zich houdt aan afspraken en alleen tevreden is met een perfect eindresultaat. Van Benthem’s Aannemingsbedrijf | Bouwen met Passie! is zo’n aannemer.

Marco van Benthem ontvangt U graag voor een eerste kennismaking bij ons op kantoor. Met trots willen wij ons aan U voorstellen en ons bedrijf laten zien middels een rondleiding. Uiteraard kan Marco van Benthem ook bij U langskomen, iets wat bij een verbouwing, onderhoud of verduurzaming noodzakelijk is. We bespreken dan Uw wensen, bekijken de mogelijkheden en geven advies. In overleg krijgt U eerst een globale inschatting van de totale kosten op basis van onze ervaring. Uiteraard kunnen wij ook een duidelijke en gespecificeerde prijsaanbieding uitbrengen.

Prijsaanbieding

Voordat U een aannemer de opdracht geeft, wilt U natuurlijk precies weten wat de (ver)bouwkosten zijn. Wij maken een vrijblijvende prijsaanbieding voorzien van een open gedetailleerde en volledige begroting. Hierin zijn ook de kosten van eventuele onderaannemers die we inschakelen opgenomen. Soms komt onze calculator nog een keer langs om alle maten nauwkeurig op te nemen of onze onderaannemers de exacte werkzaamheden te tonen. In onze prijsaanbieding staan relevante zaken vermeld zoals de ingeschatte uitvoeringsduur en de algemene voorwaarden waaronder de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Het maken van een prijsaanbieding is een precies en nauwkeurige aangelegenheid en duurt daarom in de regel ca. 3 werkweken.

Aannemingsovereenkomst

Als U besloten heeft om aan van Benthem’s Aannemingsbedrijf de opdracht te gunnen, zullen wij een aannemingsovereenkomst opstellen. De aannemingsovereenkomst bevat de afspraken tussen U en de aannemer. In de aannemingsovereenkomst is vastgelegd welke werkzaamheden worden uitgevoerd, welke specificaties voor deze werkzaamheden gelden en welk bedrag de aannemer aan U in rekening brengt. Ook worden in deze overeenkomst zaken geregeld zoals: uitvoeringsduur, wijzigingen, meerwerk en overschrijdingen van stelposten, betalingstermijnen, garantie en de overeengekomen voorwaarden.

Uitvoering werkzaamheden

Voordat we daadwerkelijk op de bouwlocatie beginnen, hebben we al heel wat werk verricht. We kopen de juiste materialen in, treffen voorbereidingen en maken de uitvoeringsplanning in overleg met onze onderaannemers. Ook stellen we een deskundig bouwteam samen, afgestemd op de specifieke werkzaamheden, en wordt er een werkvoorbereider en/of projectleider aangewezen. Hij is Uw aanspreekpunt (contactpersoon) gedurende het hele project. U krijgt van ons de hele planning zwart op wit. Zo weet U exact wat er gaat gebeuren.

Als we op de bouwlocatie van start gaan, maakt U kennis met onze uitvoerder en vaklieden (timmerlieden en metselaars) welke de klus gaan klaren. Een goede communicatie vinden we erg belangrijk. Regelmatig is er een vast contactmoment (werkbespreking of bouwvergadering). We nemen dan de voortgang van het project door en dan kunnen ook al Uw vragen gesteld en waar mogelijk direct beantwoord worden.

Oplevering en nazorg

Als het werk gereed is, wordt het project schriftelijk opgeleverd. Gezamenlijk met Uw contactpersoon en/of uitvoerder lopen wij samen met U het geleverde werk na. Als U nog vragen of opmerkingen hebt, kunt U deze uiteraard kwijt. Alle eventuele op- en/of aanmerkingen op het geleverde werk worden genoteerd op een zg. opleverrapport. Deze opleverpunten worden in de regel uiterlijk binnen 30 dagen verholpen.